Từ 01/7, lương, phụ cấp giáo viên sẽ thay đổi ra sao?

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ ngày 01/7/2023 cho các đối tượng trong đó có lực lượng giáo viên.

Thực hiện theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và hội.

Theo đó, tại Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn tăng mức lương cơ sở lên 1,800,000 đồng từ ngày 01/7/2023 cho các đối tượng trong đó có lực lượng giáo viên.

Từ 01/7, lương, phụ cấp giáo viên sẽ thay đổi ra sao? ảnh 1

Ảnh minh họa

Từ 01/7, lương giáo viên sẽ được điều chỉnh, khi mức lương cơ sở tăng thì ngoài lương, các khoản phụ cấp của giáo viên như phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở.

Bảng lương giáo viên mầm non hạng III từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 35%
Tổng cộng

1
2.1
3,780,000
1,323,000
5,103,000

2
2.41
4,338,000
1,518,300
5,856,300

3
2.72
4,896,000
1,713,600
6,609,600

4
3.03
5,454,000
1,908,900
7,362,900

5
3.34
6,012,000
2,104,200
8,116,200

6
3.65
6,570,000
2,299,500
8,869,500

7
3.96
7,128,000
2,494,800
9,622,800

8
4.27
7,686,000
2,690,100
10,376,100

9
4.58
8,244,000
2,885,400
11,129,400

10
4.89
8,802,000
3,080,700
11,882,700

Giáo viên mầm non, công tác từ năm thứ 5 trở đi sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên, nếu đụng khung sau 3 năm sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Giả sử một giáo viên mầm non hạng III có hệ số lương bậc 10, hệ số lương 4,89, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 8,802,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,080,700 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,640,600. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 14,487,300 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên tiểu học hạng III, mầm non hạng II từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 35%
Tổng cộng

1
2.34
4,212,000
1,474,200
5,686,200

2
2.67
4,806,000
1,682,100
6,488,100

3
3
5,400,000
1,890,000
7,290,000

4
3.33
5,994,000
2,097,900
8,091,900

5
3.66
6,588,000
2,305,800
8,893,800

6
3.99
7,182,000
2,513,700
9,695,700

7
4.32
7,776,000
2,721,600
10,497,600

8
4.65
8,370,000
2,929,500
11,299,500

9
4.98
8,964,000
3,137,400
12,101,400

Giáo viên mầm non hạng II, tiểu học hạng III công tác từ năm thứ 5 trở đi sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên, nếu đụng khung sau 3 năm sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Giả sử một giáo viên mầm non hạng II, tiểu học hạng III có hệ số lương bậc 9, hệ số lương 4,98, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 8,964,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,137,400 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,689,200 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 14,790,600 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…), nếu có thêm phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ có mức lương tăng đáng kể.

Bảng lương giáo viên tiểu học hạng II từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 35%
Tổng cộng

1
4
7,200,000
2,520,000
9,720,000

2
4.34
7,812,000
2,734,200
10,546,200

3
4.68
8,424,000
2,948,400
11,372,400

4
5.02
9,036,000
3,162,600
12,198,600

5
5.36
9,648,000
3,376,800
13,024,800

6
5.7
10,260,000
3,591,000
13,851,000

7
6.04
10,872,000
3,805,200
14,677,200

8
6.38
11,484,000
4,019,400
15,503,400

Giả sử một giáo viên tiểu học hạng II có hệ số lương bậc 5, hệ số lương 5,36, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 9,648,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,376,800 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,894,400 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 15,919,200 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 30%
Tổng cộng

1
2.34
4,212,000
1,263,600
5,475,600

2
2.67
4,806,000
1,441,800
6,247,800

3
3
5,400,000
1,620,000
7,020,000

4
3.33
5,994,000
1,798,200
7,792,200

5
3.66
6,588,000
1,976,400
8,564,400

6
3.99
7,182,000
2,154,600
9,336,600

7
4.32
7,776,000
2,332,800
10,108,800

8
4.65
8,370,000
2,511,000
10,881,000

9
4.98
8,964,000
2,689,200
11,653,200

Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III công tác từ năm thứ 5 trở đi sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên, nếu đụng khung sau 3 năm sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Giả sử một giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III có hệ số lương bậc 9, hệ số lương 4,98, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 8,964,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 2,689,200 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,689,200 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 14,342,400 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 30%
Tổng cộng

1
4
7,200,000
2,160,000
9,360,000

2
4.34
7,812,000
2,343,600
10,155,600

3
4.68
8,424,000
2,527,200
10,951,200

4
5.02
9,036,000
2,710,800
11,746,800

5
5.36
9,648,000
2,894,400
12,542,400

6
5.7
10,260,000
3,078,000
13,338,000

7
6.04
10,872,000
3,261,600
14,133,600

8
6.38
11,484,000
3,445,200
14,929,200

Giả sử một giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II có hệ số lương bậc 5, hệ số lương 5,36, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 9,648,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 2,894,400 đồng, phụ cấp thâm niên: 2,894,400 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 15,436,800 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Bảng lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I từ 01/7

Bậc
Hệ số lương
Lương từ 01/7
Phụ cấp ưu đãi 30%
Tổng cộng

1
4.4
7,920,000
2,376,000
10,296,000

2
4.74
8,532,000
2,559,600
11,091,600

3
5.08
9,144,000
2,743,200
11,887,200

4
5.42
9,756,000
2,926,800
12,682,800

5
5.76
10,368,000
3,110,400
13,478,400

6
6.1
10,980,000
3,294,000
14,274,000

7
6.44
11,592,000
3,477,600
15,069,600

8
6.78
12,204,000
3,661,200
15,865,200

Giả sử một giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I có hệ số lương bậc 5, hệ số lương 5,76, có phụ cấp thâm niên 30% thì sẽ được nhận lương như sau: Lương: 10,368,000 đồng, phụ cấp ưu đãi 3,110,400 đồng, phụ cấp thâm niên: 3,110,400 đồng. Tổng cộng sẽ được nhận lương, phụ cấp mới là 16,588,800 đồng (chưa kể các khoản trừ bảo hiểm, công đoàn,…).

Trên đây là bảng lương, phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non, phổ thông từ 01/7, mức thực nhận có thể cao hơn do giáo viên có thể được nhận thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ,…tùy theo số năm công tác, chức vụ.

Nguồn: GDN

Related Posts

Cardi B declared single after her 5th breakup with Offset

Rap’s biggest couple may be in trouble again. Fans are speculating that Cardi B and Offset are splitting up after the “WAP” artist shared some cryptic posts…

Cô gái 9x quê Thái Bình gây ấn tượng mạnh khi mặc áo dài, tạo dánh hip hop trên phố đi bộ Hà Nội

Bộ ảnh mặc áo dài, đi sneaker nhảy hip-hop của Vũ Thuỳ nhận νề vô số lượt thả tim nhưng cũng không ít bình luận trái chiều….

Khoe “cô hàng xóm” quay TikTok mỗi buổi chiều, anh chàng nhận loạt chỉ trích: “Tưởng thế là hay”

Anh chàng đúng là “số hưởng” khi có cô hàng xóm “hết nước chấm” thế này!  Lướt một vòng TikTok không khó để bắt gặp những cô…

p͏h͏ải͏ g͏ửi͏ h͏àn͏g͏ x͏óm͏

Xót͏ x͏a͏ m͏ẹ n͏g͏u͏y͏ k͏ịc͏h͏ v͏ì b͏ỏn͏g͏ n͏ặn͏g͏ h͏a͏i͏ c͏o͏n͏ n͏h͏ỏ k͏h͏ô͏n͏g͏ n͏g͏ư͏ời͏ c͏h͏ă͏m͏ s͏óc͏ Xót͏ x͏a͏ m͏ẹ n͏g͏u͏y͏ k͏ịc͏h͏ v͏ì b͏ỏn͏g͏ n͏ặn͏g͏ h͏a͏i͏ c͏o͏n͏ n͏h͏ỏ k͏h͏ô͏n͏g͏…

T͏͏h͏͏ảm c͏͏ả͏͏n͏͏h͏͏ 4 c͏͏͏ỗ q͏͏͏u͏͏͏a͏͏͏n͏͏͏ n͏͏͏ằm͏͏͏ s͏͏͏a͏͏͏n͏͏͏ s͏͏͏á͏͏t͏͏͏ n͏͏͏h͏͏͏a͏͏͏u͏͏͏, t͏͏͏h͏͏͏a͏͏͏i͏͏͏ n͏͏͏h͏͏͏i͏͏͏ m͏͏͏ới͏͏͏ 6 t͏͏͏h͏͏͏á͏͏n͏͏͏g͏͏͏ đ͏͏͏ã͏͏ s͏͏͏a͏͏͏n͏͏͏g͏͏͏ b͏͏͏ê͏͏͏n͏͏͏ k͏͏͏i͏͏͏a͏͏͏ c͏͏͏ùn͏͏͏g͏͏͏ b͏͏͏ố͏͏ m͏͏͏ẹ v͏͏͏à͏͏ a͏͏͏n͏͏͏h͏͏͏ t͏͏͏r͏͏͏a͏͏͏i͏͏͏ 2t͏͏

4 n͏g͏ư͏ời͏ t͏r͏o͏n͏g͏ m͏ột͏ g͏i͏a͏ đ͏ìn͏h͏ r͏a͏ đ͏i͏ m͏ãi͏ m͏ãi͏. C͏h͏ẳn͏g͏ b͏i͏ết͏ t͏r͏ê͏n͏ đ͏ời͏ n͏ày͏ c͏ó t͏ồn͏ t͏ại͏ c͏ái͏ g͏ọi͏ l͏à k͏i͏ếp͏ s͏a͏u͏ k͏h͏ô͏n͏g͏? N͏h͏ư͏n͏g͏ n͏ếu͏ c͏ó…

nằm͏ l͏i͏ệt͏ g͏i͏ư͏ờn͏g͏.

Ch͏ồn͏g͏ r͏a͏ đ͏i͏ đ͏ột͏ n͏g͏ột͏, Tr͏â͏m͏ đ͏a͏n͏g͏ ở c͏ữ đ͏àn͏h͏ c͏ố g͏ắn͏g͏ “t͏ự d͏ậy͏” l͏o͏ c͏ơ͏m͏ c͏ún͏g͏, c͏h͏ă͏m͏ b͏ẵm͏ c͏ặp͏ s͏o͏n͏g͏ s͏i͏n͏h͏ v͏à m͏ẹ c͏h͏ồn͏g͏ b͏ị t͏a͏i͏…